This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Kundecenter
Produkt

Daginstitution Børn 

Administration af børns hverdag i daginstitutionen.

Gør det nemt for alle

Med Daginstitution Børn kan medarbejderne holde styr på børnenes syge- og feriemeldinger og tilladelser, og de kan håndtere aftaler fra forældrene, fx legeaftaler.   

Ønsker din institution at oprette egne stuer og tilknytte børnene dertil, er det også muligt. Børnenes stamdata er altid fuldt opdateret, da IST Dagtilbud Børn er integreret med TPR (CPR).  

Forældrene kan desuden logge ind med NemID og følge med i børnenes hverdag ved at læse nyheder, se ugens aktiviteter og billeder. 

Overblik over børnenes hverdag  

Slip for papirsedler og mundtlig overlevering og gør det samtidig nemt for forældrene at give en hurtig, digital besked til institutionen.  

Det gør det nemt for alle og giver et godt overblik over børnenes hverdag.

Overblik over syge – og feriemeldinger

Håndtér aftaler

Overblik over tilladelser

Opdaterede stamdata

Nemt overblik for forældre

Login med NemID

Import fra IST’s og KMD’s Pladsanvisning

Brugeradministration og kommunikation

Relevante kurser og webinarer

Relevante nyheder