Produkter

Få tid til det, der er vigtigst.

Produkter

Få tid til det, der er vigtigst.

Vi kan give dig en produktfamilie, som dækker hele dagtilbuds- og skoleområdet

Vores it-løsninger dækker hele 0-18 års-området - lige fra en forælder booker en plads i dagtilbud, til barnet er indskrevet i grundskolen. Vi dækker desuden gymnasie, erhvervsskole og -akademi.

Se vores produkter

Produkter til dagtilbud

Håndtér hele processen fra udbud af pasningstilbud til booking og opskrivning. Vores produkter skaber overblik og gør hverdagen nemmere for ledelse, personale og forældre.

Læs mere om produkterne

Produkter til SFO og Klub

Produkterne til SFO og Klub reducerer arbejdsbyrden for både ledelse og personale og skaber et godt overblik over alle daglige aktiviteter.

Læs mere om produkterne

Produkter til grundskole

Produkterne til grundskole er med til at lette og strømline ledelse og planlægning og samtidig sikre, at regler og procedurer følges. 

Læs mere om produkterne

Produkter til ungdomsskole

Det naturlige valg til administration i ungdomsskolerne. 

Læs mere om applikationerne

Produkter til gymnasie, erhvervsskole og -akademi

En helstøbt løsning til lærere, elever og administrative medarbejdere på ungdomsuddannelserne, hvor det blandt andet er muligt at registrere fravær, vise skemaer og karakterer, udskrive eksamensbeviser og studiekort. En ensartet, moderne og sammenhængende løsning, der matcher den aktuelle lovgivning og understøtter brugernes behov.

Læs mere om UDDATA produkterne

Allan Bo Hansen