Produkter

Få tid til det, der er vigtigst.

Produkter

Få tid til det, der er vigtigst.

Vi kan give dig en produktfamilie, som dækker hele dagtilbuds- og skoleområdet

Vores produkter dækker hele 0-18 års-området - lige fra en forælder booker en plads i dagtilbud, til barnet går ud af grundskolen med et prøvebevis i hånden. Vi dækker desuden gymnasie, erhvervsskole og -akademi.

Se vores produkter

Dagtilbud

Håndtér hele processen fra udbud af pasningstilbud til booking og opskrivning. Vi giver dig også mulighed for direkte forældrebooking af plads i dagtilbud. Vores produkter skaber overblik og gør hverdagen nemmere for ledelse, personale og forældre.

Læs mere om produkterne

SFO og Klub

Produkterne til SFO og Klub omfatter registrerings- og kommunikationsløsninger til personale og forældre. Det reducerer arbejdsbyrden for både ledelse og personale og skaber et godt overblik over alle daglige aktiviteter.

Læs mere om produkterne

Grundskole

Produkterne til grundskole er med til at lette og strømline ledelse og planlægning og samtidig sikre, at regler og procedurer følges. Vi tilbyder dig fleksible løsninger til blandt andet indskrivning, fagfordeling, vikardækning, elevadministration og meget mere. 

Læs mere om produkterne

Ungdomsskole

Det naturlige valg til administration i ungdomsskolerne, som giver et nemt overblik over hold og tilmeldinger. 

Læs mere om produkterne

Gymnasie, erhvervsskole og -akademi

En helstøbt løsning til lærere, elever og administrative medarbejdere på ungdomsuddannelserne, hvor det blandt andet er muligt at registrere fravær, vise skemaer og karakterer, udskrive eksamensbeviser og studiekort. En ensartet, moderne og sammenhængende løsning, der matcher den aktuelle lovgivning og understøtter brugernes behov.

Læs mere om produkterne

Allan Bo Hansen