Miljøpolitik

Denne politik er publiceret den 9. april 2021.

At være en del af et bæredygtigt samfund er vigtigt for os. Derfor stræber vi hele tiden efter at reducere vores miljømæssige fodaftryk. Vores miljøpolitik beskriver vores overordnede målsætninger.

Vi forpligter os selv til:

At identificere og måle vores direkte og indirekte miljøpåvirkninger.

At opfordre leverandører og partnere til at anvende bæredygtige fremgangsmåder og måder at arbejde på.

At sætte mål, som stemmer overens med FN’s bæredygtighedsmål.

At rapportere og opfølge KPI’er relateret til vores miljøforbedringer og sikre gennemsigtighed i denne rapportering.

At engagere medarbejderne i at være med til at skabe et endnu mere bæredygtigt IST.

At agere i forhold til at reducere ressourceforbrug, affaldsproduktion og vores samlede klimapåvirkning.

At overholde de lovmæssige miljøkrav i vores drift og produktudvikling og proaktivt efterleve bæredygtighedstendenser og standarder inden for teknologibranchen.

At integrere miljøpåvirkningen som en faktor i vores forretningsbeslutninger og strategi.