Om IST

Vi arbejder for bæredygtighed

Vores indsats bygger en bro mellem vores kerneforretning, CO2-aftryk, softwareudvikling og Verdensmålene.

Vi støtter bæredygtighed

Vi ved, at læring findes overalt. Derfor engagerer vi os – lokalt og regionalt, i skoletiden, arbejdstiden og fritiden.

Vi satser på projekter, hvor vi kan gøre en forskel, og vores målestok er FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Uanset om det handler om at køre vores primære datacenter på 100 % vedvarende energi eller uddanne lokale studerende i programmering, forsøger vi at hjælpe vores brugere med at nå deres bæredygtighedsmål gennem det arbejde, vi udfører.

Vores indsats kan opdeles i forskellige initiativer, der sammen bygger en bro mellem vores kerneforretning, vores CO2-aftryk, vores softwareudvikling og Verdensmålene.

Vi hjælper vores brugere med at nå deres bæredygtighedsmål

Vi forsøger at engagere os i målene for bæredygtig udvikling der, hvor vi kan gøre en forskel – blandt elever, forældre, lærere og pædagoger samt skoleledere og administratorer.

Vores arbejde for uddannelsesområdet styres af vores vision om at skabe de bedste muligheder for, at alle kan lære mere.

Her er mål 4: Kvalitetsuddannelse relevant for udviklingen af vores kerneløsninger til bedre skoleadministration, effektiv planlægning af skoleåret og kommunikation mellem hjem og skole. Ved at kortlægge, hvordan vores produkter bidrager til relevante Verdensmål, sikrer vi, at vi hjælper vores brugere med at skabe mere bæredygtige digitale læringsmiljøer.

Grønne kontorer og grøn dataopbevaring

Vi tager ansvar for at minimere vores miljøpåvirkning. Det gør vi ved at måle vores CO2-aftryk, reducere det, hvor vi kan.

Også vores kontorer skal være så bæredygtige som muligt. Derfor skifter vi til grøn energi, vi opsætter ladestationer til elbiler, og vi sorterer vores affald.

I 2021 nåede vi en vigtig milepæl, da hele IST blev ISO 14001-certificeret for vores miljøledelsessystem, der gør, at vi systematisk forbedrer vores miljømæssige arbejde.

ist-bæredygtighed
Grønne datacentre

Vores primære datacenterudbyder, Interxion, anvender 100 % vedvarende energi. Ved at bruge en unik metode til at afkøle datacentret, hvor vand cirkulerer mellem to store underjordiske reservoirer, sparer datacentret 1.233 MWh om året. Sammen med vores datalagringsudbyder bidrager vi til at nå Verdensmålene, herunder mål 7: Bæredygtig Energi, mål 12: Ansvarligt Forbrug og Produktion og mål 13: Klimaindsats.

Tilgængelige produkter for alle

Vi ønsker at udvikle produkter, der er tilgængelige for alle. Ved at overholde det nye europæiske tilgængelighedsdirektiv (EU 2016/2102) sikrer vi, at vi når ud til alle vores brugere – inklusive de 1 ud af 5 brugere med handicap.

Blandt andet har vi undertekster på videoer, vi kombinerer farve med tekst for at vise information og understøtter supportværktøjer såsom skærmlæsere.

Her fremmer vi mål 4: Kvalitetsuddannelse ved at tilbyde lige muligheder for alle brugere og mål 9: Industri, Innovationer og Infrastruktur ved at øge adgangen til informations- og kommunikationsteknologi.

IST OG INNOVATION

Vi stræber også efter, at vores medarbejdere tænker innovativt. Derfor er såkaldte Lab Days og Mod Squads to teamaktiviteter, hvor vores udviklere kan arbejde med innovation og nye ideer på en struktureret måde.

På Lab Days får udviklerne mulighed for at lade deres daglige opgaver ligge og i stedet arbejde på at udfolde nye idéer. En Mod Squad består af et tværfunktionelt team, der arbejder på et projekt med en tidsramme og en målsætning. Idéer fra disse to aktiviteter udgør allerede i dag dele af ISTs produkter.

Ambassadører for kultur og værdier

Et sundt og inkluderende arbejdsmiljø er afgørende for vores arbejde med bæredygtighed. Vores værdier understøtter en ærlig, professionel, kreativ og ressourcefuld kultur, hvilket betyder, at vi kan fortsætte med at vokse ved at lære af vores fejl og hinanden.

For at sikre, at vi konstant fokuserer på dette, har vi en gruppe medarbejdere kaldet “Ambassadørerne”. Denne gruppe gennemfører initiativer i hele organisationen for at skabe en sund kultur og et godt arbejdsmiljø, som er baseret på værdierne.

Bæredygtighedsstrategi

Vores fælles ledelsessystem giver os mulighed for at arbejde strategisk med bæredygtighed, måle vores fremskridt og løbende forbedre vores initiativer på området. Vi forpligter os hermed til at vurdere, hvordan vores økonomiske vækst påvirker mennesker og planeten og understøtter dermed mål 8: Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst.

Grundlaget for vores bæredygtighedsarbejde hviler på alle vores medarbejderes bevidsthed og inkludering.

Undervisning af skoleelever i programmering

Vi vil gerne tilskynde flere unge til at interessere sig for it. Derfor tager vi imod praktikanter i vores udviklingsafdelinger et par uger ad gangen eller som en del af deres erhvervsuddannelse.

Disse initiativer vedrører direkte mål 4: Kvalitetsuddannelse ved at tilføre unge mennesker kompetencer inden for informationsteknologi.