This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Kundecenter
Produkt

Dagtilbud Admin

Få overblik over personale og børn og deres tilhørende grupper.

Overblik over dagtilbuddets børn og personale

Med Dagtilbud Admin kan du oprette personale og tilknytte Aula medlemskaber i relevante grupper.

Information om tilknytningerne overføres automatisk til dagtilbuddets Aulasystemer.

Samtidig er informationen fundament for brugerrettighedsstyring og organisering i Aula.

Overfør data til Aula

Dagtilbud Admin giver overblik over dagtilbuddets børn og de forældrerelationer, der er relevante for Aula.

Al information overføres til Aula via standard WS10-snitflader.

Opret personale

Tilknyt børn til grupper/ stuer

Kaldenavne ved navnebeskyttelse

Tilknyt yderligere kontaktpersoner

Overfør automatisk til Aula

Relevante kurser og webinarer

Relevante nyheder