This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Kundecenter
Produkt

Forvaltning Personale

Giv eksternt personale adgang til Aula.

Nem oprettelse af eksternt personale

Med Forvaltning Personale kan du nemt oprette eksterne medarbejdere, der er tilknyttet din skole på tværs af kommunen.

Det eksterne personale kan fx være PPR-medarbejdere og eksterne konsulenter – altså medarbejdere, som har med eleverne at gøre på tværs af kommunen og dens skoler.

Personalet oprettes i personalevinduet, og via Uni-Login/Skolegrunddata kan du overføre dem til Aula.

Overførsel til Aula

Du bestemmer selv, hvilke skoler det eksterne personale skal have adgang til i Aula.

Det eksterne personale behøver ikke at være tilknyttet hver enkelt skoles personalevindue for at kunne kommunikere med eleverne på den enkelte skole via Aula.

Forvaltning Personale giver dig mulighed for at tilknytte eksternt personale til en eller flere af kommunens skoler. Vi videresender det personale, der er oprettet i Forvaltning Personale, til STIL, hvor brugerstyringen håndteres i forhold til de specifikke skoler.

Opret eksternt personale

Overfør data til Aula

Eksternt personale får adgang til Aula

Relevante kurser og webinarer

Relevante nyheder