This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Kundecenter
Produkt

Tjenestetid

Nem håndtering af arbejdstid.

Overblik over skolens ressourcer

Tjenestetid er et godt værktøj til administration af skolen. Du får et komplet overblik over skolens personaleressourcer, og skolens ledelse og administration kan planlægge skoleåret, fagfordeling, opgaveoversigter, løn, fravær, vikardækning samt årsopgørelser.

Produktet sikrer, at du overholder gældende arbejdstidsaftale/overenskomst.

Mange muligheder

Nem skemalægning
Du kan overføre fagfordelingen fra Tjenestetid til Skema eller Fleksible Skemaer. I Skema kan du lave et grundskema, som efterfølgende kan returneres til Tjenestetid og her fra danne grundlag for optælling af undervisningstid jvf. skemaet, vikardækning og fleksibel skemalægning.

Kvalificerede vikarer
Når grundskemaet er overført til oversigtsskemaet i Tjenestetid, kan du registrere personalets og klassernes fravær. Du kan vikardække i Vikar Basis, som er et gratis webmodul til Tjenestetid. Vikar Basis hjælper vikardækkeren med forslag til mulige vikarer. Tilkaldevikarer, klassefravær/AKU, tolærerordning, resttid eller linjefag kan indgå i valget af vikar. Tjenestetid holder styr på vikartimerne og sikrer afregning og indberetning af løn- og fraværsdata. Vikardækningen kan overføres til Aula. Du kan kvalificere din vikardækning med Vikar Pro, som er et tilvalgsmodul, som sikrer den mest optimale vikardækning på baggrund af vikarernes faglige og pædagogiske kompetencer.

Giv medarbejderne adgang til egne data
Når din skole har købt Tjenestetid, følger der et gratis webmodul med (tidligere Trio+). Her kan medarbejderne se deres egne data i Tjenestetid fra hvilken som helst platform.

Nem fagfordeling
Har din skole licens til Fagfordeling, kan medarbejderne udføre fagfordelingen elektronisk i webmodulet.

Medarbejderne kan efterregistrere arbejdstid fra mobilen
Med licens til Fix & Flex kan medarbejderne selv efterregistrere afvigelser af arbejdstiden via deres tablet eller mobiltelefon. Lederen kan godkende afvigelsen, hvorefter den bliver gemt i Tjenestetid og indgår i opgørelsen af medarbejderens arbejdstid.

Skræddersyet løsning til din skoles behov

Alt dette opnår du med Tjenestetid:

 • Overblik over personaleressourcer og fagfordeling
 • Opgaveoversigt, aktivitetsmødeplan og lektionsmødeplan
 • Dan og indsend månedsløn og faste tillæg til KMD/SD
 • Medarbejderne kan se egne data i webmodulet
 • Flere ringetidssæt
 • Hold styr på fravær og indberet til KMD/SD
 • Lav vikardækning med indbygget forslag i Vikar Basis
 • Dan og indsend engangstillæg til KMD/SD
 • Forskellige udtræk
 • Importer skemaer udarbejdet i Skemalægning
 • Eksportér fagfordeling til Fleksible Skemaer
 • Indberet statistik til STIL/UVM.

Dine data er hostet hos os, og vi sørger for, at du har adgang til Tjenestetid samt webmodulet. Du kan tilgå Tjenestetidsdata når som helst og hvor som helst, når bare du har internet.

Vi er på SKI

Du finder følgende tillægsydelser til IST Tjenestetid på SKI-aftalen:

 • FT1 – Fagfordeling
 • FT2 – Fix & Flex
 • FT3 – Fleksible Skemaer
 • FT4 – Skema
 • FT5 – SFO Admin
 • FT6 – Ekstrakt
 • FT7 – Vikar Pro

Komplet overblik over skolens personaleressourcer

Nem vikardækning og aflønning af vikarer

Adgang til egne data via webmodul

Relevante kurser og webinarer

Relevante nyheder

Vi skaber de bedste rammer for læring

Hver dag verden over gør vores administrative it-løsninger til driften af en skole eller et dagtilbud en forskel for millioner af mennesker.

Med enkle og smarte løsninger til administration, planlægning, læring og skema gør vi hverdagen lettere hver eneste dag.

Vi tilbyder dig de administrative værktøjer, som du behøver for at få mere tid til det vigtigste – børnene og eleverne.