This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Kundecenter
Produkt

Tjenestetid

Nem håndtering af arbejdstid.

Overblik over skolens ressourcer

Tjenestetid er et godt værktøj til administration af skolen. Du får et komplet overblik over skolens personaleressourcer, og skolens ledelse og administration kan planlægge skoleåret, fagfordeling, opgaveoversigter, løn, fravær, vikardækning samt årsopgørelser.

Produktet sikrer, at du overholder gældende arbejdstidsaftale/overenskomst.

Mange muligheder

Nem skemalægning – Overfør fagfordelingen fra Tjenestetid til Skema eller Fleksible Skemaer.

Kvalificerede vikarer – Registrer personalets og klassernes fravær og vikardæk i Vikar Basis, som er et gratis webmodul til Tjenestetid.

Giv medarbejderne adgang – Medarbejderne kan se deres egne data i Tjenestetid fra hvilken som helst platform.

Nem fagfordeling – Medarbejderne kan udføre fagfordelingen elektronisk i webmodulet.

Medarbejderne kan efterregistrere arbejdstid fra mobilen – lederen kan godkende afvigelsen, hvorefter den bliver gemt i Tjenestetid og indgår i opgørelsen af medarbejderens arbejdstid.

Skræddersyet løsning til din skoles behov

Alt dette opnår du med Tjenestetid:

 • Overblik over personaleressourcer og fagfordeling
 • Opgaveoversigt, aktivitetsmødeplan og lektionsmødeplan
 • Dan og indsend månedsløn og faste tillæg til KMD/SD
 • Medarbejderne kan se egne data i webmodulet
 • Flere ringetidssæt
 • Hold styr på fravær og indberet til KMD/SD
 • Lav vikardækning med indbygget forslag i Vikar Basis
 • Dan og indsend engangstillæg til KMD/SD
 • Forskellige udtræk
 • Importer skemaer udarbejdet i Skemalægning
 • Eksportér fagfordeling til Fleksible Skemaer
 • Indberet statistik til STIL/UVM.

Dine data er hostet hos os, og vi sørger for, at du har adgang til Tjenestetid samt webmodulet. Du kan tilgå Tjenestetidsdata når som helst og hvor som helst, når bare du har internet.

Komplet overblik over skolens personaleressourcer

Nem vikardækning og aflønning af vikarer

Adgang til egne data via webmodul

Relevante kurser og webinarer

Relevante nyheder