Om IST

Revisionserklæring

Vi behandler dine data efter gældende lovgivning.

De fleste af vores it-services behandler i større eller mindre omfang personhenførbare data. Vi er ansvarlige for driften af it-services og er derfor databehandler som beskrevet i EU’s Persondataforordning den danske Databeskyttelseslov.

Vores behandling af data sker på vegne af en dataansvarlig – vores kunder – og formålet med behandlingen er beskrevet i en instruks.

Roller og ansvarsfordeling for henholdsvis dataansvarlig, databehandler, instruks og generelle krav til vilkårene for behandlingen er formaliseret i en Databehandleraftale, der er indgået mellem parterne. 

Efterfølgende er det den dataansvarliges opgave at sikre, at databehandlingen sker i overensstemmelse med den givne instruks. For at lette denne tilsynsopgave for vores kunder får vi gennemført en årlig it-revision. Revisorens erklæring vedrører afdækningen af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger i tilknytning til driften af vores Software as a Service løsninger.

Med en aktuel revisionserklæring kan vores kunder dokumentere over for myndigheder, at vi som leverandør behandler data efter gældende lovgivning.

Har du spørgsmål?

Du velkommen til at kontakte vores it-sikkerhedsansvarlige.