Om IST

Tilgængelighed

Tilgængelige løsninger for alle.

Vi efterlever kravene om tilgængelighed (WCAG 2.1) i de af vores løsninger, som henvender sig til forældre. Det drejer sig om Tabulex Forældre, Karaktergodkendelse og Indskrivning. 

Efterlevelsen betyder, at løsningerne kan anvendes af alle brugere, trods funktionsnedsættelser, blandt andet blinde, døve og mennesker med begrænset bevægelighed. Disse brugere har nu mulighed for at få læst teksten op og for at kunne tabbe sig igennem indholdet. 

Du finder erklæringerne fra Digitaliseringsstyrelsen her: