Netværksgruppen for EUD, GYM og AMU – formål og opgaver

Netværksgruppen skal være bredt sammensat af repræsentanter fra forskellige skoletyper og geografi indenfor EUD-, GYM- og AMU-området.

Formålet er at sikre bred forankring og prioritering af udviklingsressourcerne i IST Studie+

Netværksgruppens opgaver er således:

 • Fremsætte overordnede emner til udvikling og forbedring
 • Drøfte og kvalificere prioritering af emner på halvårsplan i roadmap
 • Drøfte og kvalificere opstart og nedlukning af arbejdsgrupper:
 • Sætte overordnede rammer for arbejdsgruppens opgaver
 • Sparring om bemanding af arbejdsgrupperne
 • Forventningsafstemning om output fra arbejdsgrupper
 • Sparring omkring nye initiativer, herunder input fra andre fora.

IST sikrer indkaldelse, koordinering, mødeledelse og endelig prioritering af ønsker.

Gruppen mødes ca. hver anden måned, henholdsvis online og fysisk.

Netværksgruppen består af følgende medlemmer (efteråret 2022):

 • Heidi Holm, TEC
 • Pernille Lundberg, SOSU H
 • Marianne Holck, Viden Djurs
 • Jenny Møller, EUC Syd
 • Gitte Borup, Dalum Landbrugsskole
 • Tina Møller Stenstrup, AMU Nordjylland
 • Connie Mikkelsen, EUC Sjælland
 • Michael Bondrup Holm, Roskilde Tekniske Skole
 • Helen Pahl, College 360.