This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Kundecenter
3FC5701B-8488-4289-A9EC-C8AC685D835E@1.00x Created with sketchtool.
Grundskole
Grundskole

Nu kan du lave en opgørelse af den præsterede arbejdstid i Trio+

Publiceret 25 november 2021

I ”Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne” §12 stk. 4 står det beskrevet, at ”Ledelsen udleverer til læreren en opgørelse over den præsterede arbejdstid mindst ved udgangen af hver 3. måned”

Opgørelsen, der findes i Trio+, blev frigivet ultimo oktober.

Her kan skolens ledelse, ved at angive et datointerval, generere et udtræk af den præsterede arbejdstid for den enkelte medarbejder baseret på enten brutto- eller nettotid.

Du kan desuden som leder vælge, om dine medarbejdere selv skal kunne se den præsterede arbejdstid i Trio+ eller ej.

Da det er arbejdstiden og ikke arbejdsopgaverne, der skal opgøres, er det en forudsætning, at skolen anvender fanebladet Tilstedeværelsestid i Trio.

Øvrige elementer, der indgår i den præsterede arbejdstid, er bl.a.:

  • Ændringer i arbejdstiden foretaget i Fix & Flex
  • Datofastsatte opgaver med timer
  • Puljetræk fra puljer med timer
  • Ikke-afregnede ekstraopgaver med timer
  • Modregnet fravær (fx afspadsering).

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om ”Præsteret arbejdstid i Trio+” her.