Samlet overblik over vejledninger til beviser/dokumentationer – Studie+

ModulNavn / Kort beskrivelse
Indscannede underskrifter og/eller logo på beviser
Det er muligt at få udskrevet indscannede underskrifter og logo på beviser.
Vejledning vedr. underskrift og logo
U100EUX-bevis
Vejledning SOSU
U101EUX-bevis merkantile uddannelser
Vejledning 
U103EUX-bevis merkantile uddannelser optag før august 2017
Vejledning 
U104Teknisk studentereksamen
Vejledning
U104Merkantil studentereksamen
Vejledning
U105Engelsk indstik
Vejledning
U107HHX/HTX – fuld pensum
Vejledning
U111Endeligt EUX-bevis merkantile uddannelser
Vejledning
U115Bevis for afsluttet niveau i fag
Vejledning
U127Skolebevis individuel EUD
Vejledning
U14010. klasse bevis
Vejledning
U160Grundforløbsbevis (reform 2015) – Elever med skoleperiode G2
Udskrives ved afslutningen af grundforløbets 2. del.
Vejledning
U161Grundforløbsbevis – studenter
Vejledning
U162Bevis for praktisk oplæring – Mesterlære
Vejledning
U164Optagelsesbevis til EUD
Vejledning
U165Grundforløbsbevis  – EUX 1912 og 1922
Vejledning
U169Grundforløbsbevis uden tjek
Vejledning
U181Skolebevis
Vejledning
U201Skolevejledning – TS – reform 2015
Vejledning
U201Skolevejledning – HS – reform 2015
Vejledning
U206Valgfagsbevis
Vejledning
U209Attestation for gennemførte skoleaktiviteter
Vejledning
U214Karaktermeddelelse
Vejledning
U217Karaktermeddelelse på engelsk
Vejledning
U260Dokumentation for grundforløb første del
Vejledning
U261Dokumentation for grundforløb anden del
Vejledning
U262Dokumentation for Grundforløb plus (GF+)
Vejledning
U269Dokumentation for bestået optagelsesprøve
Vejledning
U600AMU-bevis
Vejledning
U910Uddannelsesbevis
Vejledning
U920Erklæring om oplæring
Vejledning