Studie+ samler alt, du har brug for til driften af dit gymnasie

Med Studie+ får du

  • Sikkerhed – vi passer på dine data
  • Åbenhed og dialog – vi samarbejder med andre leverandører
  • Håndtering af arbejdstid, ferie og fri
  • Rapporteringsmuligheder, der giver overblik
  • Gode kommunikationsmuligheder mellem elev og lærer
  • Egenudviklet app til elever og medarbejdere
  • Skemaer for lærere, hold og elever
  • Tovejs-integration til Outlook
  • Samtykke og politikker
  • Systemgodkendt af Undervisningsministeriet.

Med Studie+ kan jeg tilmelde elever, melde fravær, lægge lektier ud til eleverne m.m. Det er en stor fordel, at jeg har et godt overblik over den enkelte klasses samlede afleveringer, så jeg kan se, hvor belastede de er i de forskellige uger. Desuden skaber forløbsoversigten et godt overblik over elevernes faglige forløb og på den måde genstandsfelt for tværfaglig opgaveløsning i klasserummet.

Casper T. Mortensen, lektor på Roskilde Handelsskole

Helstøbt løsning

Studie+ samler alt til brug for administrationen og samarbejdet mellem lærere og elever på gymnasierne.

Med Studie+ får du en brugervenlig og intuitiv løsning og en nem oversigt over nye politikker og samtykker, som sikrer overholdelse af GDPR.

Du får mulighed for udtræk af data på alle mulige måder, fx holdskemaer, fraværsoversigter og statistik.

Alt er rettighedsstyret og giver det enkelte gymnasie fuld styring af, hvad hver enkelt bruger har adgang til.

Studie+ er desuden at finde på SKI-aftalen.

Vil du med på webinar eller kursus?

Se vores udbud af kurser og webinarer og tilmeld dig.