API

Vi udbygger løbende vores API-endpoints. Se den samlede oversigt over ændringer her.

AMU kurser nødændringer, så man stadig kan kalde endpoint og få data

Da vores underliggende datastruktur er blevet ændret ifm AMU generelt, er der blevet flyttet rundt på nogle felter. Derfor har der været fejl på AMU kurser endpoint hertil morgen. For at API kan virke, har vi fjernet de data kald til de data felter, der er blevet flyttet.
Det handler om felterne i fagplaceringerne:

ledig, bosiddensedenmark, beskaeftigetdenmark, bosiddende_pa_grl, bosiddende_pa_fer

Ændringer er gyldige om ca 30 min.

omdøbning af feltet “fagnummer” i /fag

“fagnummer” er ændret til “skolefag”. Denne ændring skyldtes en omdøbning af feltet i vores database. For at sikre samhørighed i navngivningerne på tværs af systemerne, er dette allerede rullet ud. På denne måde kan vi bedre fejlfinde, når vi navngiver felterne korrekt.

Breaking Change i /aktiviteter

For at kunne imødekomme nye krav til aktiviteter endpointet, vil vi fra fredag d. 19 november ændre aktivteter endpointet. Denne ændring kom desværre ud i fredags( d. 5 november) hvilket ikke var planlagt ind.

Ændringerne medfører, at startDato og slutDato nu kan anvendes sådan, at der kun vises aktiviteter startende >= “startDato” og sluttende <= “slutDato”.

Hvis man fremadrettet vil have alle aktive aktiviteter fra en given dato og frem, skal man anvende den nye parameter “aktiveFraDato” ekslusivt. Denne parameter er allerede udgivet, så I kan gå igang med at implementere denne ændring. Logikken er: Aktivitetens slutdato >= “aktiveFraDato” eller Aktivitetens slutdato er null. Dette er også den nuværende logik, der anvendes for “slutDato” parameter, som bliver ændret d. 19 november.

Opdateringer uge 44, 2021

Medarbejdere har fået tilføjet felterne: “windows_ad” og “elevplan”, der fortæller om medarbejderen er oprettet i disse.

Der var en dato afgrænsningsfejl i aktiviteter endpoint, som gjorde at man ikke kunne hente aktiviteter mellem start og slutdato. Dette virker nu.

Elever på skoleforløb har fået tilføjet feltet “indi_id”

Fagplaceringer i aktiviteter endpoint har fået tilføjet primærnøgle via feltet “fag_akpl_id”.

Der er tilføjet nyt endpoint til skoledagskalendere.

AMU endpoint til kurser henter kun AMU hold. Tidligere kunne andre typer komme med, men dette er nu rettet.

Medaperiodeskema hentede data i loop. Det sker ikke længere, da det sorteres på internt ID, så offset og limit kan bruges.

Der er tilføjet en boolean parameter til skolehjem endpoint, der gør det muligt at hente skolehjemsgæster.

Faktureringscoesa er blevet tilføjet i fag endpoint.

Der var en fejl i lokationer endpoint, der gjorde at sted feltet kunne være tomt. Dette er nu fikset.

Der er tilføjet “uddannelsesaftaler” som expand i elever endpoint.

Ovenstående rettelser bliver udgivet i dag kl 15.

Opdateringer uge 43, 2021

/amu/kurser viser nu kun AMU aktiviteter.

Medaperiodeskema hentede data i loop selvom limit og offset blev brugt. Dette er nu rettet.

Der er tilføjet “uddannelsesaftaler” som expand på elever endpoint. Det vil sige, at man nu kan se elevers lærerplads informationer.

Opdateringer uge 42, 2021

Det er nu muligt at hente “Åben Værksted” aktiviteter fra vores aktiviteter endpoint. Der findes nu en ny type “ÅU” som skal anvendes for at hente disse aktiviteter ud. Dataformatet er ligmed det, der hentes for “AMU”.

instskema fejler – 6. oktober 2021

Der har været en fejl i APIet på endpointet instskema.

Årsagen var den, at den underliggende database var blevet ændret. Det har medført, at feltet “tekst” ikke længere kommer med i json-svaret og der arbejdes på at finde en ny løsning til dette felt.

Indtilvidere kan man nu bruge endpointet uden, at det giver en fejl.

Opdateringer uge 39, 2021

Vi har lavet noget mere data afgrænsing i medarbejder endpoint sådan, at kun medarbejdere med aktive ansættelser eller ansættelser, der er yngre end 180 dage kommer med i resultatet. Det medfører også, at expand værdien “ansaettelser” ikke længere skal sættes manuelt, da den nu er krævet.

Vi har også løst en fejl i aktiviteter endpoint, hvor skoler kunne opleve at trækket gav fejl ved bestemt offset og limit.

–Tilføjelse til originale post–

Vi glemte at nævne, at vi også har tilføjet feltet “bidrag” under skolehjemsbookinger.

–slut–

Ændringer, som ikke er “breaking changes”, er allerede aktive nu, da vi havde driftsproblemer først på dagen og derfor udgav vi disse rettelser sammen med løsningen på driftsproblemet for på den måde at minimere vores nedetid.

Opdageringer uge 37, 2021

Der er blevet tilføjet et nyt endpoint til at hente skolepraktikforløb. Informationerne for dette endpoint er at finde i vores swagger dokumentation for API v0.7.5.

Opdatering uge 32, 2021

På grund af en fejl i sammensætningen af data i skolehjembookinger endpointet, har vi været nød til at omskrive strukturen lidt. Det omhandler feltet “lokale”, der nu bliver til en liste som feltet “lokaler”. Derudover, bliver der tilføjet et periode felt til “seng” objektet, så man kan se i, hvilken periode eleven har sengen for et givent lokale.

Da denne fejl påvirker data, men rettelsen samtidigt påvirker jeres implementering af APIet, vil det først blive udgivet på fredag d. 13. kl 15. Meld ind til supporten, hvis I har behov for længere tid

Opdatering uge 26, 2021

Følgende rettelser er gyldige i løbet af eftermiddagen

 • /amu/kurser : kontaktoplysninger på “kursister” er tilføjet
  • “mobilnr_kursist”, “mobilnr_arbejdsgiver”, “email_kursist”, “email_arbejdsgiver
 • /lokationer : tilføjet adresse felter
  • “kommune”, “postnummer”
 • /skolehjem/bookinger : en liste af “bidrag” er tilføjet
  • denne liste indeholder: “kombination” som er “Tilskudsmærket” fra Uddata+ vinduet og “taelledato” som er tælledatoen
 • /skoleforloeb : Feltet “Type” fra Uddata+ vinduet er tilføjet
  • “periodetype”