Tjenestetid Nyt

Nyt vedrørende generering af rapporter over præsteret arbejdstid i Trio+:

  • Når du som leder genererer rapporter over præsteret arbejdstid for dine medarbejdere, åbnes disse nu i en ny fane. Samtidig er det tydeliggjort, at rapporterne er ved at blive indlæst.
  • For at gøre det nemmere at fremsøge det personale, du ønsker at generere rapporter for, er udvælgelsesfunktionen forbedret.
  • Anvender I nettotid på jeres skole, og har I medarbejdere med aldersreduktion, vises dette nu i rapporten.
  • Har I modregnet fravær, vises forkortelsen for fraværsårsagen på rapporten under Modregnet | Betegnelse.
  • Der vises nu kun to decimaler på rapporten.