Tjenestetid Nyt

16. juni 2022

Tjenestetid (Trio)-opdatering

Vi forventer en frivillig opdatering af Tjenestetid (Trio) fra onsdag den 29.6.

I denne opdatering har vi lavet nogle tilretninger til Opgaveoversigterne.
Opgaveoversigten har fået nyt layout i stil med oversigterne fra ”Præsteret arbejdstid”.

De af jer der har valgt at anvende de nye felter med ”Estimeret tid til fælles forberedelse” og funktionen til samling af mindre opgaver under kategorien ”Estimeret tid til øvrige opgaver”, kan med opdateringen nu få dette vist på opgaveoversigten.

Skulle I have behov for at udskrive opgaveoversigterne inden opdateringen, så kan I bruge de nuværende opgaveoversigter. De indeholder allerede information om ”Estimeret tid til individuel forberedelse”, estimeret tid til opgaver, der planlægges senere på året” og ”estimeret tid til opgaver over 60 timer”.

Vikar

I den næste periode vil Vikar løbende blive opdateret med fejlrettelser og mindre ændringer.

I kan i vores opdateringsmeddelelser løbende følge med i, hvad de forskellige opdateringer indeholder.

Hvis du løbende vil holde dig opdateret på større opdateringstidspunkter og generel driftsinformation på vores løsninger, vil vi anbefale at du abonnerer på dette via vores hjemmeside.

14 juni 2022

Er du klar til afslutning af skoleåret og starten på det næste?
Tiden nærmer sig for afslutning af indeværende skoleår og klargøring af det næste med alt, hvad det indebærer. For at klæde dig bedst muligt på til dette tilbyder vi en række webinarer med centrale temaer.

Webinarerne er for dig, som gerne vil have et brush-up i følgende temaer:

Årsopgørelse
Hvordan afsluttes skoleåret, og hvordan dannes årsopgørelse i Trio? Webinaret afholdes på følgende datoer: Den 20. juni kl. 14:00-15:00. Se mere om pris og tilmelding her.

Overførsel af skema fra IST Skema (Tabulex) til Tjenestetid (Trio)
Bliv godt klædt på til overførsel af skema fra IST Skema til Tjenestetid (Trio). Vi gennemgår processen og kigger på årsager til, at skemabrikker evt. ikke indlæses.

Webinaret afholdes den 17. juni kl. 11:00 – 12:00. Du kan tilmelde dig her.

Dannelse og indberetning af løn og tillæg
Gennemgang af forudsætninger for dannelse af løn og tillæg samt gennemgang af dannelse af lønposteringer og elektronisk overførsel af løn og tillæg til lønprogram.

Webinaret afholdes på følgende datoer: Den 22. juni kl. 9:00-10:00 og den 3. august kl. 14:00-15:00. Du kan læse mere og tilmelde dig her.

Særligt til vikardækkere
Har jeres vikardækkere brug for et kursus i vikardækning og evt. efterbehandling, afholder vi flere webinarer efter sommerferien. Vi afvikler webinarerne i to dele. Del 1 er for dig, der skal vikardække i vores webbaserede vikarløsning. Del 2 er for dig, der også skal afregne løn og dermed efterbehandle i vikarmodulet. Se mere om indhold, pris og tilmelding her.

Er I flere fra jeres kommune, som har brug for uddannelse, kommer vi også meget gerne ud til jer efter sommerferien. Skriv til for et uforpligtende tilbud.