Vejledninger til beviser/dokumentationer – SIS

Samlet overblik over vejledninger til beviser/dokumentationer

ModulNavn / Kort beskrivelse
Indscannede underskrifter og/eller logo på beviser
Det er muligt at få udskrevet indscannede underskrifter og logo på beviser.
Vejledning vedr. underskrift og logo
Beviser i EASY filarkiv
Ved bestilling af bevisjobs kan man at få beviserne gemt i EASY filarkiv. Beskrivelse af navngivning mv. kan ses her  Vejledning vedr. filarkiv
U104Beståelsestjek og udskrivning af beviser
I modul U104 kan der bestilles færdige beviser til fuldtidselever. Hvis eleven består, udskrives beviset. Dumper eleven, dannes der ingen udskrift. Er der bestilt på en enkelt elev, vil det ofte være muligt at finde en forklaring nederst i loglinierne.
Vejledning
U105Udskrivning af fremmedsprogede indstik
Engelsk indstik (samt evt. Diploma Supplement) til beviser udskrevet via U104, U150, U401, U402, U405, U406 og U408. Da der jævnligt udmeldes nye fag eller ændres i betegnelsen på eksisterende , kan der i perioder mangle oversættelser. Det er muligt selv at indsætte engelske oversættelser. I Studie+ vinduer vælges Beviser . Kartotek . Skolefagsoversættelser.
U106Kopi til arkiv
Bestilles på jobnummer fra det oprindelige bevis. Der kan også afgrænses på uddannelse, termin samt bestiller, så man på den måde kan få udskrevet fra mange jobnumre i samme bestilling.  Der skrives “KOPI” på beviset .
Vejledning
U150Bevis bestilt via skabelons-id
Bruges ved udskrivning af KVU/PB beviser, når der på erhvervsakademier skal udskrives beviser til samme uddannelser af flere brugere samtidig. Når der bestilles på skabelons-id, kan også arkiverede, lokale skabeloner benyttes som grundlag for bevisudskrivning.
Vejledning
U155Transcript of records
Udskrift oprettet på baggrund af punkt 4.3 på Diploma Supplement.
Vejledning
U156Flettefil pr. hold
Udskrift oprettet på baggrund af punkt 4.3 på Diploma Supplement.
Vejledning
U214-U217Karaktermeddelelse / Karaktermeddelelse på engelsk
Karaktermeddelelse som dokumentation for de karakterer,  der er afgivet indenfor en afgrænset periode.
Vejledning
U401Eksamensbevis sub. Enkeltfag
Bruges til udskrivning af enten enkeltfagsbevis eller liniebeviser til fx Datanom og Ejendomsmægler
U402Færdige beviser – Åben udd.
Bruges til udskrivning af bevis til elever, der færdiggør en uddannelse under ÅU fx PC-bruger
U403Enkeltfagsbeviser
Beviser for afsluttede fag under ÅU
Vejledning
U405
U406
U408
AU sub. Enkeltfag
AU færdig uden profil (udd. 3703)
Merkonom/Teknonom
Beviser til akademiuddannelserne
Vejledning
U109A3 printertest
Udskrift til aftestning af om en printer kan, hvad der er nødvendigt for udskrivning af bevise