This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Elev
Förälder

”Res tillsammans” – Appen som förenklar samåkning mellan familjer

Publicerad 31 maj 2021


Res tillsammans – en lösning som utgår från vår app Hit & Dit, har gått till final i Trafikverkets tävling Aktivt resande. Appen gör det enkelt för föräldrar och familjer att samordna lämningar och hämtningar av barn.

Under 2020 gjorde Trafikverket en satsning för att uppmuntra till ett mer hållbart resande. Med tävlingen Aktivt resande ville Trafikverket stimulera utvecklingen av smarta lösningar för ett aktivt och säkert resande. Samtliga lösningar skulle utgå från hållbarhetsmålen i Agenda 2030, och ett stort antal bidrag skickades in. Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet.

För en enklare samåkning

Tillsammans med Tyréns deltog vi med vårt bidrag Res tillsammans – en lösning som bygger på vår app Hit & Ditoch som nu är en av finalisterna! Appen gör det enkelt för föräldrar och familjer att samordna samåkning av barn. Genom att bygga ett eget schema, chatta med andra föräldrar och använda gamification blir de nya och mer hållbara vanorna roligare.

Res tillsammans - appen som förenklar samåkning mellan familjer. På bilder cyklar två vuxna och ett barn tillsammans på en skogsväg.
Res tillsammans – appen som förenklar samordning av hämtningar och lämningar.

De tävlande bidragen har bedömts utifrån tre kriterier:

Se filmen om hur appen fungerar och vad föräldrar tycker om den. Håller du mer om att den verkar smidig så glöm inte rösta! Tävlingen pågår fram till den 1 juni 2021.