Kursus/workshop

Arbejdstid i Studie+

IST Midtfyn

Arbejdstid i Studie+

Sted: IST Midtfyn, Ringe
Hvornår:  24/04/2024

Fra 1. juli 2024 bliver det lovpligtigt at registrere medarbejdernes daglige arbejdstid. På dette kursus får deltagerne kendskab til arbejdstidsmodulet i Studie+

EUD-GYM-AMUEUD/GYM/AMU/FGUFGU/STUDIEStudie+
Kursus

Kurset henvender sig til dig, der er leder eller administrativ medarbejder med personaleopgaver.

Formålet er at du får kendskab til arbejdstids modulet og brugen af det.

Indhold

Kurset indeholder en gennemgang af de vigtigste elementer i arbejdstidsmodulet, herunder:

  • Tidsregistrering
  • Gennemgang af opsætning – hvilke elementer skal være oprettet før ibrugtagning af modulet
  • Statistik – herunder overblik over medarbejdernes arbejdstid
  • Gennemgang af rettigheder – herunder afdelingsrettigheder.

Du får mulighed for at arbejde i egne data sidst på dagen med hurtig hjælp fra IST’s konsulenter.

Flere kurser og webinarer til dig