Vejledninger IST Studie+

Adgang til vejledninger i Kundecenteret

Direkte adgang til kundecenteret

IST Studie+

Administration af EGU-elever 18.03.2021
Administrativ låsning af fravær 11.11.2020
At danne en CSV fil med udvalgte studiestartsdatoer 01.08.2019
Aktiviteter 15.02.2020
Aktivitetskalendere 03.03.2020
AUB 23.04.2021
Billedupload 12.02.2020
Brobygningselever 14.10.2020
CSV supplerende indberetning 11.10.2021
Datavarehus-vinduet 22.02.23
Den gode supportsag 03.03.2021
EDUP AMU-Udlån 03.05.2021
EDUP Ekstern skolehjemsbooking 15.06.2021
EDUP Elevflyt 03.05.2021
Eksamensplanlægning uden XPRS 21.04.2021
Eksamen XPRS 24.06.2022
Elevnoter 12.03.2020
Elevtilknytning til skoleforløb 14.05.2020
Elevoprettelse 18.09.2020
Fejlfinding i lærerstyret undervisning til Datavarehus 22.02.23
Forsiden og profiloplysninger 03.03.2020
Fravær 12.10.2020
Fravær, noter, aktivitetskalender m.m.06.03.2019
Fraværsbeskeder (mestermail/værgemail/SMS elev) 14.06.2019
Fraværsårsager 27.04.2020
General fakturering 08.07.2021
Integration af IMS filarkiv 17.03.2021
IST kundecenter 17.10.2019
Justering af udd./skoleforløb konverteret fra EASY til Studie+ 26.06.2020
Kartotek 15.02.2020
Login med direkte login 06.08.2020 og password krav 01.03.2022
Log ind hjælp 18.09.2020
Login og tilknytning af medarbejdere på præproduktion 23.08.2019
Låsning af elevbilleder 18.09.2020
Massehåndtering af navnebeskyttede elever og medarbejdere 22.04.2021
Meritafgivelse 11.03.2021
Min bruger kan ikke logge ind 08.08.2019
Navisision stat og Studie+ 27.01.2020
Navnebeskyttede elever 07.01.2021
Opgavemodul: Fordybelsestid på fag og opgaver 07.04.2022
Ophør af ansættelsesforhold 11.08.2020
Oprettelse af karakterlister 16.03.2021
Oprettelse af simpel pivottabel på grundlag af CSV-fil CØSA (Video)  05.03.2020
Oprettelse af SRP/SOP/EOP 24.09.2020
Oprettelse af uddannelsesforløb med skoleforløb 14.05.2020
Opslagstavle 03.01.2018
Opstart til Studie+ 08.08.2019
Optagelse prøver og samtale 12.11.2020
Optagelsesmodulet – generel info 26.06.2020
Optagelse – oprettelse af ansøger 23.04.2021
Praktikaftaler EASY-P 18.09.2020
Redigeringsmuligheder uddannelsesforløb 28.04.2020
Resultatform på lokalfag og UVM-fag 28.01.2021
Rettigheder gennemgang 01.03.2021
Rettigheder til jobbestilling 21.04.2020
Revisiorerklæring 07.04.2021
Ringesystem 15.02.2020
Samtalemodul 25.02.2020
Samtykker – administrator 28.02.2020
Skema 22.04.2020
Skift af ejerskab 16.02.2018
Skolefag på uddannelse 16.11.2020
Skolehjem 17.05.2021
Skolepraktik 13.01.2021
Skoledagskalender 15.02.2020
Slet af elevforhold 06.04.2021
Sletning af historisk data 04.04.2022
SOSU praktikforløb 28.08.2020
Svendeprøvehold 07.01.2021
Særlig skemalægning 03.01.2018
Tildeling af afdeling og studieretning 11.01.2021
Timeregnskab fra skema 08.12.2020
Uddannelsesparathedsvurdering 25.11.2022
US2000 indskrivninger 29.06.2021
Versionskifte på elever 25.08.2020
Varighedsuafhængige tilskudmærker 25.03.2021
Varighedsuafhængige tilskudsmærker på elever uden skoleforløb 09.06.2020

Integration

Indberetning til datavarehus for AMU 02.11.2020
Indberetning til datavarehus for EUD 10.08.2020
Indberetning til datavarehus for GYM 30.11.2020

API

Masseimport af billeder til Studie+ 28.03.2022

Webinarer

Afstemning af tilskudsbrev den 4. marts 2020 (Video)
Aktivitetsplacering 27.Feb. 2020 (Video)
AMU holdoprettelse februar 2020 (Video)
AUB 3 (Video)
CØSA Indberetning Webinar 11.dec 2020 (Video)
Elev- og medarbejderstamdata april 2019 (Video)
Forløbsplaner; Gennemgang af funktioner, juni 2020 (Video)
Holdoprettelse (aktivitetsoprettelse) april 2019 (Video)
Hvordan udføres en indberetning (Video)
Indberetning og struktur marts 2019 (Video)
Infomøder i juni, juni 2019 (Video)
Infomationsmøde – FGU, juni 2019 (Video)
Ny mesterlære og skolepraktik juni 2019 (Video)
Optagelsesmodulet marts 2019 (Powerpoint)
Optagelsesmodulet marts 2019 (Video)
Skolehjem august 2019 (Video)
Skolehjem januar 2020 (Video)
Status på Studie+ 12. Marts (Video)
Undervisningsplan og ressourcer (Video) (mídlertidig version)

Efteruddannelse

Beviser 27.04.2020
Den gode supportsag (AMU) 18.03.2021
Fagplanlægning 16.06.2022
Fakturering af AMU-kurser 08.07.2021
Manuel oprettelse af AMU kursist 16.06.2022
Oprettelse af AMU-hold 16.06.2022
Oprettelse af ÅU-hold 30.06.2022
Oprettelse af IDV 03.06.2020
Åbent værksteds AMU-hold 15.02.2020
Kursistoversigt AMU 23.06.2020
AMU-bedømmelse 25.06.2020

Lærere

Booke skema 03.01.2018
Elevnoter 12.03.2020
Karaktergivning 03.01.2018
Opgavesystem 23.03.2020
Opgavesystem (Video) 23.03.2020
Oprettelse af genvej til skema på mobil 01.03.2018
Prioriteret og vigende skema 03.01.2018
Redigere skema 03.01.2018
Ressourcer 21.02.2020
Undervisningsplaner 10.02.2020

Elever

Forside og profil 21.10.2020
Opgavesystem 23.03.2020
Opgavesystem (Video) 23.03.2020
Samtykke/politikker 15.02.2021

Arbejdstid

Arbejdstidssystem – Ny version 10.03.2021
Arbejdstid på mobiltelefon (video)
Opgørelsesperiode

Ofte stillede spørgsmål til Arbejdstid
Skemalægning af særligt skema i Studie+ skema 03.01.2018
Statistik-siden, en introduktion (video)
Afdelingsrettigheder 11.01.2022
Anmodning af fravær samt sygemelding 22.05.2018 (Easy)
Arbejdstid for Administratorer (Easy)
Arbejdstid og nye medarbejdere (Easy)
Skemalægning af særligt skema 03.01.2018 (Easy)

Bevis

Vejledninger til beviser/dokumentationer – SIS
Vejledninger til beviser/dokumentationer – Studie+
Indberetning af svendebreve og uddannelsesbeviser udstedt af fagligt udvalg
BEV570 Tjekjob for HHX, HTX og EUX
BEV571 Beregning af gennemsnit
Åbning af pdf-filer i Chrome ved rød streg i stedet for modtager (IMS)

Generelt

Menupunkterne under System
Problemer og løsninger
UNI-login: Find brugernavn og skift adgangskode 01.09.2019

Z-udskrifter

Z-bloggen

FLEX

Vejledninger
Download
Hjælp

Studie+ App

Hent app til iOS
Hent app til Android
Opret et login til brug i app’en (Video)
Login (Video)
Tjek ugeskema (Video)
Opret samtale (Video)
Opret kommentar (Video)
Elev syge- og raskmelding (Video)

Studie+ demovideoer

Aktivitetsplacering af godkendte studieretningsønsker (3min)
Godkendelse af studieretningsønsker (2min)
Timeplan guide (21 minutter)
Timeplan guide (6 minutter)
Udbud af valgfag (1-2 minutter)
Udbyd studieretning (2min)